ម៉ាស៊ីនធ្វើខ្សាច់

ប្រទេសតង់ហ្សានី Crusher>>សេវាកម្ម

XSM ទីក្រុងស៊ាងហៃគឺជាអ្នកផលិតថ្មកំបាំងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅប្រទេសចិនប្រសិនបើអ្នកត្រូវការវា ជាមួយនឹងសមបំផុតសម្រាប់អ្នក។
  • ប្រភេទ
  • ខែ​មករា
    6